Het werk van Marianne is ontstaan uit eenvoudige basisvormen. De oervorm als uitgangspunt met het open oog voor innerlijke ruimte. Ze zoekt naar spanning, evenwicht en dynamiek tussen het deel en het geheel. Er wordt getracht het geheel binnen de vorm tot uiting te brengen. Zo ontstaan beelden met een inhoudelijke en symbolische betekenis; een eigen vormentaal, die tijdloos is.

 

Marianne’s work came into being from a simple basic form. The ancient form as a starting point with an open eye for inner space. She searches for tension, balance and dynamics. She tries to express the whole within the form. Sculptures are created with symbolic meaning as well as meaning of contents: her very own language form which is timeless.

 

La obra de Marianne nace de formas básicas y sencillas. El arquetipo como punto de partida con el ojo abierto al espacio interior. Ella busca tension, equilibrio y dinámica entre la parte y el total. Se trata de expresar el total dentro de la forma. Asi se producen estatuas con un significado interior y simbólico; un lenguaje de forma propia que es ilimitado.

 

Marianne Hol roestvrijstaal sculpturen